Disclaimer

Disclaimer
Golfbaan Soest besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website.
Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden worden vermeld en maken wij u erop attent dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan Golfbaan Soest aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt Golfbaan Soest geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

Handelsmerken
Alle gebruikte merk- en productnamen behoren tot de geregistreerde handelsmerken van hun
respectievelijke houders en worden bij deze als zodanig erkend.

Prijzen
Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Colofoon
Webredactie:
Bartje Meijboom
Edgar Jolliffe
Fotografie:
Lucien Papenhuijzen
Gré Rebel
Realisatie website:
Edgar Jolliffe – Jolliffe.nl

Copyright © 2004-2016 Golfbaan Soest. Alle rechten voorbehouden.